Kategoriler

Madencilik

Şirketimiz kuruluşundan itibaren madencilik hizmeti vermektedir. Ayrıca, 3 Haziran 2016 tarih ve 29731 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK" kapsamında da 1 Ocak 2017 tarihinden bu yana YTK  hizmeti vermektedir.

 • YTK - Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik Hizmetleri
 • Bilgi Dökümünün Alınması
 • Maden Ruhsatı Müracaat İşlemlerinin Yapılması
 • Arama Ruhsatı Alınması
 • İşletme Ruhsatı Alınması
 • İşletme İzninin Alınması
 • Ruhsat Devir İşlemlerinin Yapılması
 • Ruhsat İhale İşlemleri
 • Maden Arama Projesi 
 • Ön İnceleme Raporu
 • Ön Arama Faaliyet Raporu
 • Genel Arama Faaliyet Raporu
 • Detay Arama Faaliyet Raporu
 • Kaynak/Rezerv Raporu
 • Fizibilite Raporunun Hazırlanması
 • İşletme Projesi (I, II a, II b, III. IV. V. VI. grup madenler için) 
 • Temdit Projesi (I, II a, II b, III. IV. V. VI. grup madenler için) 
 • Patlayıcı Madde Kullanım, İhtiyaç ve Kapasite Raporu
 • Terk Raporu
 • Daimi Nezaretçilik Hizmeti
 • Sevk Fişi Alınması
 • İşletme Faaliyet Bilgi Formu Hazırlanması
 • Son Surum İmalat Haritalarının Hazırlanması 
İsmetpaşa Mah. Demircioğlu Cad. No: 77/6 ÇANAKKALE
+90 286 213 99 89
info@gulenmuhendislik.com.tr
www.gulenmuhendislik.com.tr © 2019 Telif Hakları Saklıdır.
X