Kategoriler

Çevre

Çevre Danışmanlığı

Şirketimiz 08 Şubat 2011 tarihinden bu yana, “2872 Sayılı Çevre Kanunu“ ve bu kanuna istinaden 30 Temmuz 2019 tarih ve 30847 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” ve ilgili diğer yönetmelikler, tebliğler ve genelgeler gereğince; çevre danışmanlık hizmeti vermektedir.
 

Çevre Danışmanlığı Kapsamında;

 • Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya muafiyeti alınması,
 • Tesis denetimlerinin yapılması ve yasal uygunluğun değerlendirilmesi,
 • Çevre Mevzuatı ve Bilinçlendirme Eğitimlerinin yapılması,
 • Çevre Mevzuatı kapsamında beyanların ve bildirimlerin gerçekleştirilmesi,
 • Tesislerde oluşan atıkların ilgili mevzuata uygun şekilde yönetiminin sağlanması,

10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde belirtilen izin konuları;

 • Hava Emisyonu
 • Çevresel Gürültü
 • Atıksu Deşarjı
 • Derin Deniz Deşarjı

10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde belirtilen lisans konuları;

Geri Kazanım

 • Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık
 • Atık Yağ
 • Bitkisel Atık Yağ
 • Atık Pil ve Akümülatör
 • Ömrünü Tamamlamış Lastik
 • Ambalaj Atığı

Bertaraf

 • Atık Yakma ve Beraber Yakma
 • İleri Termal İşlem (Piroliz, Gazlaştırma)
 • Düzenli Depolama
 • Maden Atığı Bertaraf (Depolama, Derine Enjeksiyon, Alıcı Ortamda Bertaraf)

Ara Depolama - İşleme

 • Atık Ara Depolama
 • Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Tesisleri
 • Atık Akümülatör Ara Depolama Tesisleri
 • Ömrünü Tamamlamış Lastik Ara Depolama Tesisi
 • Tıbbi atık Sterilizasyon
 • Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma
 • Gemi Geri Dönüşüm
 • Atıktan Türetilmiş Yakıt(ATY) Hazırlama
 • Tanker Temizleme
 • Hurda Metal/ÖTA İşleme
 • ÖTA Geçici Depolama
 • Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme
 • Atık Kabul Tesisi
 • Biyobozunur Atık İşleme
 • PCB Arındırma

ÇED Proje Çözümleri

25.11.2014 Tarih ve 29186 Sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği;

-Ek-1 Listesinde bulunan tesisler için;

ÇED Dosyasının hazırlanması ve ÇED Olumlu Belgesinin alınması

-Ek-2 Listesinde bulunan tesisler için;

Proje Tanıtım Dosyasının hazırlanması (PTD) ve ÇED Gerekli Değildir Belgesinin alınması

Listede bulunmayan tesisler için, ÇED Kapsam Dışı Yazısının Alınması konusunda hizmet verilmektedir.

 

İsmetpaşa Mah. Demircioğlu Cad. No: 77/6 ÇANAKKALE
+90 286 213 99 89
info@gulenmuhendislik.com.tr
www.gulenmuhendislik.com.tr © 2019 Telif Hakları Saklıdır.
X