Çevre

Resim
Resim
alt
alt
      Şirketimiz, 12 kasım 2010 tarih ve 27757 sayılı resmi gazetede yayınlanan “çevre görevlisi ve çevre danışmanlık firmaları hakkında yönetmelik” gereğince “çevre kanunu “ ve bu kanuna istinaden çıkarılan “çevre kanununca alınması gereken izin ve lisanslar hakkında yönetmelik” ve “çevre denetimi yönetmeliği” kapsamında 08 şubat 2011 tarihinden bu yana çevre danışmanlık hizmeti vermektedir.
 

E- Çevre İzinlerinin Alınması

İzin Konuları

 • Emisyon
 • Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı
 • Atıksu Deşarjı
 • Gürültü Kontrolü
 • Derin Deniz Deşarjı

Lisans Konuları

Geri Kazanım

 • Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık
 • Atık Yağ
 • Ömrünü Tamamlamış Lastik
 • Atık Pil ve Akümülatör
 • Bitkisel Atık Yağ
 • Ambalaj Atığı

Bertaraf

 • Atık yakma ve Birlikte Yakma
 • Düzenli Depolama

Ara Depolama

İşleme

 • Tıbbi atık Sterilizasyon
 • Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme
 • Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma
 • Tanker Temizleme
 • Hurda Metal
 • Atık Kabul Tesisi

Arındırma (PCB)

 

İsmetpaşa Mah. Demircioğlu Cad. No: 77/6 ÇANAKKALE
+90 286 213 99 89
info@gulenmuhendislik.com.tr
www.gulenmuhendislik.com.tr © 2019 Telif Hakları Saklıdır.
X