Kategoriler

Jeoloji

Jeoloji

Değişik ölçeklerde jeolojik harita ve kesitlerinin hazırlanması işi
Hidrojeolojik etüt hizmetleri
·        Yeraltı suyu araştırması
·         Hidrojeolojik etüt raporunun hazırlanması
·        YAS Arama Belgesinin hazırlanması
·        YAS Kullanma Belgesinin hazırlanması
·        YAS Tadil Projelerinin hazırlanması
Yol projelerinin hazırlanması
·        Yol güzergâhı Jeolojik-Jeoteknik araştırma raporunun hazırlanması
·        Yol güzergâhı mühendislik jeolojisi planı ve boy kesitlerinin hazırlanması
·        Yol güzergâhı üst yapı araştırma raporlarının hazırlanması
 
Su Yapıları Jeoteknik Etüt Hizmetleri
·        Büyük Su Yapıları (Baraj) için Jeoteknik Etüt Hizmetleri
·        Küçük Su Yapıları (Gölet ve Regülatör) için Jeoteknik Etüt Hizmetleri
·        Sulama ve İçme Suyu İsale Hattı Güzergahları için Jeoteknik Etüt Hizmetleri
·        Tünel Güzergahları için Jeoteknik Etüt Hizmetleri
Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Sulara İlişkin Hizmetlerimiz
·        Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Projesinin hazırlanması
·        Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Ruhsatının Alınması
·        Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan Arama Faaliyet Raporunun düzenlenmesi
·        Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların İşletme Projesi ve Raporlarının düzenlenmesi
·        Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların İşletme Ruhsatının alınması
·        Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan İşletme Faaliyet Raporunun düzenlenmesi
·        Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Kaynak Koruma Alanı Raporunun düzenlenmesi
·        Jeotermal kaynak ve doğal mineralli sular için ÇED Raporunun Hazırlanması
·        Jeotermal kaynağın Rezervuar Modelleme Çalışması ve Değerlendirmesi ile Raporunun Hazırlanması (jeoloji, jeofizik, jeokimya, kuyu logları, hidrojeoloji verilerin yorumlanması ve sistemin modellenmesini kapsar)
·        Jeotermal Kuyuda Jeolojik Takip, Test Ölçümlerinin yapılması, değerlendirme raporunun hazırlanması
·        Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Sahalarında/İşletmelerinde Teknik Sorumluluk Hizmetleri verilmesi
İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Rapor Hazırlanması
Zemin ve Temel Etüdü Raporları Hazırlanması (Bina ve Bina Türü Yapılar için Yapılan Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları)

İsmetpaşa Mah. Demircioğlu Cad. No: 77/6 ÇANAKKALE
+90 286 213 99 89
info@gulenmuhendislik.com.tr
www.gulenmuhendislik.com.tr © 2019 Telif Hakları Saklıdır.
X