Kategoriler

Harita

Harita


 

 • 1/25.000, 1/10.000, 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Haritaların Oluşturulması
 • Vaziyet Planları
 • Çevre Düzen Planları
 • İmar Planları ( Nazım ve Uygulama İmar Planları )
 • Mevzii İmar Planları
 • Dolgu Amaçlı İmar Planları
 • Koruma Amaçlı İmar Planları
 • Her Ölçekte Plan Değişiklikleri
 • Turizm Merkezi Planları / Turizm Amaçlı Planlar
 • Planlamaya Yönelik Araştırma ve Analiz Çalışmaları
 • Mühendislik jeolojisi harita ve kesitlerinin oluşturulması
 • Kadastro Haritaları
 • Depremsellik Haritaları
 • Hidrojeoloji Haritaları
 • Jeoloji Haritası ve Kesitleri
 • Termin Planı  ve Kesitleri
 • Rehabilitasyom Planı ve Kesitleri
 • İmalat Haritası ve Kesitleri
 • Halihazır Topoğrafik Harita ve Kesitleri
 • NETPROMine Ocak Tasarımı ve Kübaj Hesaplamaları
İsmetpaşa Mah. Demircioğlu Cad. No: 77/6 ÇANAKKALE
+90 286 213 99 89
info@gulenmuhendislik.com.tr
www.gulenmuhendislik.com.tr © 2019 Telif Hakları Saklıdır.
X